Home

Data Warehousing and Sensoring

Onze visie

Het effect van accurate verkeersinformatie op de optimalisatie van verkeersdoorstroming is veel groter dan over het algemeen gedacht. Een belangrijke vereiste is het gebruik van data van hoge kwaliteit door het hele systeem dat de verkeersdoorstroming beïnvloedt. Wanneer autosystemen, radioverkeersinformatie en variabele verkeersborden dezelfde accurate informatie aan weggebruikers leveren, zullen hun keuzes rationeler en voorspelbaarder zijn, wat het gehele verkeerssysteem ten goede komen. Verkeersmanagers gebruiken dezelfde data van hoge kwaliteit voor hun keuzes in kruispuntcontrole, routeaanbevelingen en verkeersplanning, met als resultaat het optimale gebruik van bestaande infrastructuur en inzicht in toekomstige infrastructuur gerelateerde behoefte.

Om deze consistente datafeed te bereiken moet verkeersinformatie van verscheidene bronnen verzameld worden, zoals floating car data en wegkantsensoren. De data wordt verwerkt en gefuseerd in één regionale data warehouse en wordt vervolgens gedeeld met verkeersleidingscentra, wegkantsystemen en aanbieders van verkeersinformatie in real time. Consistente verkeersvoorspellingen die uit dezelfde data warehouse komen bieden meer middelen om te anticiperen. Als alle weggebruikers toegang hebben tot dezelfde verkeersinformatie van hoge kwaliteit van verschillende bronnen, wordt het gehele verkeerssysteem effectiever.

ARS T&TT biedt de beste verkeersdatafeed voor elk gewenste applicatie of doel door het installeren van wegkantsensoren en het toevoegen van floating car data uit eigen bronnen en derde partijen. ARS T&TT voegt de data samen in de bewezen Traffic Data Warehouse software suite in een realtime feed. Gefragmenteerde historische data is opgeslagen voor statistieken en analyse. Bovendien biedt ARS T&TT verrijkte data zoals verkeersvoorspellingen en uitgebreide analyse gebaseerd op historische data.

Het is niet nodig om de apparatuur aan te schaffen en te bedienen en het is ook niet nodig om data van verschillende leveranciers af te nemen: ARS Traffic & Transport Technology biedt haar klanten de beste verkeersgegeven in zijn klasse samengevoegd uit verschillende bronnen. We garanderen een zeer hoge beschikbaarheid en datakwaliteit zodat onze klanten zich kunnen richting op hun kerntaken.

 

Producten

Met onze Data Warehousing & Sensoring oplossing bieden wij de volgende producten:

Traffic Data Warehouse

Het ARS T&TT Traffic Data Warehouse (TDW) is een software systeem voor real time lage latency-verwerking en de fusie van verkeersgegevens uit verschillende bronnen. Accurate verkeersvoorspellingen gebaseerd op context informatie, real time data en historische data worden in real time gecreëerd.

In de TDW data lake worden individuele data punten geleverd door ARS T&TT sensoren en andere leveranciers opgeslagen. Deze data wordt beschikbaar gemaakt voor gebruikers via de TDW Cockpit, een begrijpelijk systeem voor verkeersdata analyse.

Voordelen

• State-of-the-art, hoge uptime, lage latency system voor verkeersinformatie, -voorspellingen, -management en -analyse doeleinden 
• Datawarehouse met de opslagcapaciteit van miljarden individuele voertuig passage records
• Zeer flexibel en gebruiksvriendelijk web-based systeem voor de analyse van historische verkeersdata van de ARS T&TT Traffic Data Warehouse 

 

Klanten

Onze Traffic Data Warehouse oplossing is al meer dan 10 jaar de belangrijkste bron voor verkeersdata voor de Nationale Databank Wegverkeersgegeven (NDW) in Nederland. De TDW biedt data van snelwegen, provinciale wegen en stedelijke wegen.

 
Sensor oplossingen

ARS T&TT biedt een verscheidenheid aan verkeersdata sensor oplossingen: autonome lusdetectoren op zonne-energie voor verkeersdrukte metingen, kenteken camera’s en Bluetooth scanners voor reistijd metingen en floating car data uit autosystemen. Deze sensoren hebben allemaal een ander doel en verschillende voordelen.

Voordelen

• Kies altijd de best passende sensor voor doelgerichte oplossingen 
• Zeer accurate sensoren en data bronnen om de best mogelijke informatie te bieden
• Flexibele architectuur die met de tijd kan evolueren 

 

Klanten

Onze sensor oplossingen worden al meer dan 10 jaar in Nederland, Zweden, Finland en België door verschillende wegautoriteiten gebruikt.

 

Vragen

Heeft u vragen? Neem contact op met:

Willem van Leusden - Manager Data Warehousing & Sensoring
+31 (0)70 360 8559

van.leusden@ars.nl