Home

Planning & Logistiek

Onze visie

De Business Unit Planning & Logistiek lost complexe vraagstukken op rondom route planning en optimalisatie. Binnen de sector spelen met name efficiency en kostenbewustzijn een grote rol; de concurrentie is groot, samenwerking ligt gevoelig, innovatie staat niet automatisch op de agenda en door globalisering van de dienstverlening nemen de grensoverschrijdende afstanden toe (corridors). Efficiency dus, maar dan wel in combinatie met nieuwe technologische mogelijkheden, want die zijn er al in vele vormen. Er ontstaat concurrentievoordeel door het inzetten van nu al beschikbare technologie (denk aan: big data, floating car data, IoT technologie) voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen (optimale routes, inzet van maatwerk transportmiddelen, on-demand vervoer, lading-delen, ontsluiting van informatie voor de gebruikers via apps). Ook veranderende wetgeving (handhaving op basis van per land verschillende regelgeving) is van invloed evenals maatschappelijke trends rondom de belasting van het wegennet, veiligheid en CO2 reductie.

Planning & Logistiek richt zich op concrete vraagstukken, zoals efficiëntere afvalverwerking (dynamische dagelijks wisselende vuilnisroutes), slimmer vervoer van goederen of personen (vervoer op afroep in plaats van lege lijndiensten of lege taxiauto’s), fleet management (autodelen) of het veilig over toegestane routes brengen van exceptioneel vrachtverkeer. In al deze gevallen heeft Planning & Logistiek met succes oplossingen verzorgd.

Deze oplossingen zijn gebaseerd op het Lyncxx software platform. Gebruikers van Lyncxx verkrijgen meer inzicht en verhogen significant hun efficiency en verlagen daarmee hun exploitatiekosten. Lyncxx zorgt voor maximaal efficiënte, multimodale planningen en routes op basis van geavanceerde optimalisatie algoritmes. Lyncxx houdt rekening met velerlei factoren, zoals aantal beschikbare vervoermiddelen, rijtijden en -afstanden, volgorde van bestemmingen, bijzondere route instructies en beperkingen, ladingkarakteristieken, laadvolgorde en de mogelijkheden tot ladingdelen. Lyncxx maakt gebruik van professionele kaartinformatie en is integreerbaar met verkeersinformatie systemen.

Naast de professionele ontwikkeling en onderhoud van applicaties verzorgt Planning & Logistiek ook de begeleiding van nieuwe toepassingen binnen bestaande organisaties via cultuurprogramma’s.

Producten

Lyncxx

Lyncxx biedt maximale efficiënte multimodale schema’s en routes gebaseerd op geavanceerde optimalisatie algoritmes. Lyncxx houdt rekening met veel verschillende factoren, zoals het aantal beschikbare transportmiddelen, reistijd- en afstand, volgorde van bestemmingen, speciale route instructies en beperkingen, karakteristieken van de lading en de mogelijkheid tot het delen van lading. Lyncxx gebruikt professionele kaartinformatie en is integreerbaar met verkeersinformatiesystemen.

Voordelen

• Geavanceerde routing algoritmes die meerdere complexe variabelen gebruiken 
• Gedetailleerde toepassing van specifieke karakteristieken (zoals voertuig grootte, laad volgorde en cabine conditioning)
• Platform gebaseerde Software as a Service (SaaS). Modulair ontwerp met gebruikersspecifieke laag en efficiënte livegang management en onderhoud 

 

Klanten

• Avalex, afvalverwerking in Nederland 
• Highways England, exceptioneel transport in Groot Brittanië
• RDW, exceptioneel transport in Nederland
• Connekt, ophalen en bezorgen in Nederland 

 

 
Lyncxx Special Transport Planner (STP)

De Special Transport Planner (STP) is een gespecialiseerde op kaarten gebaseerde transport planning oplossing die gebruikt kan worden om gedetailleerde routes te plannen, rekening houdend met specifieke voertuig karakteristieken, actuele weg beperkingen, wegwerkzaamheden en multimodale alternatieve routes. Het platform maakt het plannen van routes op Android of iOS apparaten of in een backoffice, waarna de route naar een smartphone of navigatiesysteem wordt geüpload, mogelijk. Dat maakt het systeem uniek van de concurrentie. STP levert data met gebruik van open standaarden aan autonavigatiesystemen, handhavingssystemen en overige systemen.

Voordelen

• Veilige en foutloze navigatie 
• Geen noodzaak voor een aparte menselijke navigator
• Eenvoudige interconnectiviteit met (ARS T&TT) platformen 

 

Lyncxx Fleet Management

ARS T&TT biedt een geavanceerd platform voor autodelen (B2B, B2C) inclusief draadloze toegang, startonderbreking en administratieve verwerking. Ons product is een zeer efficiënt wagenparkbeheer management oplossing dat het reserveren van voertuigen, het sleutelloos openen en sluiten van voertuigen en het rapporteren van het gebruik van voertuigen omvat. De technologie kan ook los van autodelen gebruikt worden als telematica-instrument dat voertuigen volgt en goederen en diensten verplaatst, zodat het voldoet aan de behoefte van onze klanten.

Voordelen

• Geavanceerde tracking en tracing functionaliteiten 
• Eenvoudige interconnectiviteit met een gepersonaliseerde gebruikersspecifieke laag
• Platform gebaseerde Software as a Service (SaaS). Modulair ontwerp met gebruikersspecifieke laag en efficiënte livegang management en onderhoud 

 

Klanten

• Indian Oil (IOCL), vlootbeheer in India 
• Bharat Coking (BCCL), vlootbeheer in India
• WeGo, deelauto diensten in Nederland 

 

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact op via:

Michiel van Rhijn - Manager Planning & Logistiek

+31 (0)70 360 8559

van.rhijn@ars.nl